Follow

Khi sự dối trá lên ngôi thì sự thật trở nên quá rẻ rún

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
À ra Thế

À ra Thế! Điều tuyệt vời nhất thường đến từ sự "bình dị" nhất