Follow

Khi sự dối trá lên ngôi thì sự thật trở nên quá rẻ rún

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
À ra Thế

arathe in Vietnamese was: " à ra thế". it's meant: Well, that's funny. So welcome to arathe.net