Follow

Họ ở đó, họ tức giận, họ kêu gào, nhưng họ an phận và không thấy một ai đặt câu hỏi cho tình trạng hiện tại, họ chưa bao giờ nhận ra sức mạnh của họ, và hơn hết chưa bao giờ đặt câu hỏi đúng.

Sign in to participate in the conversation
À ra Thế

arathe in Vietnamese was: " à ra thế". it's meant: Well, that's funny. So welcome to arathe.net