Follow

Họ chìm ngập trong nỗi sợ hãi, họ sợ sự tèo sẽ đến với họ, họ theo dõi mọi việc trong vô vọng, tức giận,... nhưng chưa thấy ai trong số họ đặt câu hỏi

Sign in to participate in the conversation
À ra Thế

arathe in Vietnamese was: " à ra thế". it's meant: Well, that's funny. So welcome to arathe.net