Follow

Tình hình có vẻ rất tình hình, họ đang chuẩn bi cái gì đó

Sign in to participate in the conversation
À ra Thế

À ra Thế! Điều tuyệt vời nhất thường đến từ sự "bình dị" nhất