Cháo lòng Lạng Sơn: Tuấn Anh, 767 Bà Triệu, Lạng Sơn

Show older
À ra Thế

arathe in Vietnamese was: " à ra thế". it's meant: Well, that's funny. So welcome to arathe.net