Chứng minh khoa học cho một con lừa, thì nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được ✅

Không thể tưởng tượng nổi có ngày trong đời mình chứng kiến cảnh này, mớ rau, con cá trở thành thứ quý giá và hiếm hoi

Show thread

Mùng 4 tết 🧧 năm thứ 2, tại một nơi nào đó ở chểnh, thiêng đường của xứ Đông Lào

"There’s never a happy ending for those who sell themselves to Evil."

12h trước giờ blocked down, đường phố nhộn nhịp như chiều ba mươi tết 🧧

#09/07/2021

Show older
À ra Thế

À ra Thế! Điều tuyệt vời nhất thường đến từ sự "bình dị" nhất