Bắt đầu nghe thấy những tiếng chửi nhau ở loanh quanh, vấn đề bắt đầu phát sinh và phơi bày ra vì người ta đã sắp không thể gồng mình lên chịu đựng những gì đang xảy ra nữa

Tình hình có vẻ rất tình hình, họ đang chuẩn bi cái gì đó

Họ chìm ngập trong nỗi sợ hãi, họ sợ sự tèo sẽ đến với họ, họ theo dõi mọi việc trong vô vọng, tức giận,... nhưng chưa thấy ai trong số họ đặt câu hỏi

Họ ở đó, họ tức giận, họ kêu gào, nhưng họ an phận và không thấy một ai đặt câu hỏi cho tình trạng hiện tại, họ chưa bao giờ nhận ra sức mạnh của họ, và hơn hết chưa bao giờ đặt câu hỏi đúng.

Trust-less, people worried, people don't believed, but no one questioned, WHY ?

What's the purpose of your life ?

Mastodon would be more friendly if they have “memorized reminders” as the same fb one,

The bad thing seem happening now, and on it way

Khi sự dối trá lên ngôi thì sự thật trở nên quá rẻ rún

We're training the trainer but who audit the auditor ?

All they already going on wrong way, and no way to correct at all. I think they know that

Show older
À ra Thế

À ra Thế! Điều tuyệt vời nhất thường đến từ sự "bình dị" nhất