Show newer

Sự chọn lựa của số đông không phải lúc nào cũng đúng, điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử

Có vẻ vẫn chưa hội tụ đủ hết các điều kiện cần và đủ để tạo nên sự thay đổi

Sometime problem solved itself 🤨

vo boosted

#PrivacyRedirect is an interesting addon that can automatically redirect all requests to Twitter, Instagram, Youtube etc. to the corresponding privacy-oriented services (#Nitter, #Bibliogram, #Individious etc). So far I enabled it only for #Nitter and #libreddit - unfortunately the other services are not quite reliable; will see how they develop though.

Show thread

Matrix/Element now allowed for bulk upload files, the way to work with more files in secured environment. Some tips:
- Use Postgresql for database
- S3 for backend file storage,
- Redis for cache

This will help we work with more files not only images but also .pdf, odt, ...and saving server cost.

Hey bots keep server performance please, if you destroy our server performance I will knock you out

blocked 114.119.146.77/32 bad bots activity by petalbot

Where's the corruption not happening?

Khi sự thật là con rối và chân lý trở thành diễn viên hài, người ta không còn tin và tìm kiếm sự thật nữa mà người ta tìm đến sự ru ngủ ngọt ngào cho dù đó là dối trá

Environment's buffer very unstable now

Angry will get you down, but thinking positive and working hard will help you feel better if you get stuck and no choice where you lived

Positive thinking is the most important everyday if you living in third-World countries

Nếu không muốn chịu đựng thì sẽ phải trả giá

Có cái gì đó đang làm mờ con đường

Họ không angry quá mức với big tech bởi vì họ đang chấp nhận, nhưng họ cũng đang ngấm ngầm thay đổi mọi thứ.

Phần lới đều nhằm mục đích phục vụ cho quảng cáo, bằng cách này hoặc cách khác,
- private service thì thu thập thông tin/hành vi của người dùng
- public service thì quảng cáo trực tiếp trong giao diện người dùng.

Show older
À ra Thế

À ra Thế! Điều tuyệt vời nhất thường đến từ sự "bình dị" nhất