Show newer

Cơm gà Trâm Anh số 10 Bà Triệu Nha Trang

Cháo lòng Tuấn Anh 767 Bà Triệu, Lạng Sơn

Ngày mai trời lại sáng, sau ánh nắng sáng sẽ đến buổi chiều tà

vo boosted
Show older
À ra Thế

arathe in Vietnamese was: " à ra thế". it's meant: Well, that's funny. So welcome to arathe.net